การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ (CPD 3 ชม.)

สามารถนับชั่วโมงได้ 3 ชั่วโมง (CPD 3 ชม.) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ

กำหนดการประชุม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

Download : Zoom for PC Zoom for IOS Zoom for Android

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

https://forms.gle/FqW9nPvKLGrap2xL8