ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

อ่านต่อ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3…

อ่านต่อ...

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 …

อ่านต่อ...

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สําหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย…

อ่านต่อ...

หนังสือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation)

เรียนสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถสั่งซื้อหนังสือ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation) ได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่ด้านบนนี้

อ่านต่อ...

Road to 24th AVA Congress, International Webinar 7th July 2022

การประชุม Road to 24th Asean Valuer Association (AVA) จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งทาง AVA Indonesia เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สมาชิกสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://asean-valuers.org/home

อ่านต่อ...
Translate »