ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567 Click เพื่อดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติการเข้าทดสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด             

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  เปิดรับสมัครบริษัทเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อบริษัทผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน

Click เพื่ออ่านรายละเอียด                                    

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567 Click เพื่อดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติการเข้าทดสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด หากท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อขอให้แจ้งสมาคมฯ โดยส่งเอกสารเข้าอีเมลของสมาคมฯ ดังนี้            …

อ่านต่อ...

การจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานของธนาคารกรุงไทย ในหลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบเรื่องทางเข้า – ออก และการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินติดเขตป่า” รุ่นที่ 1/2567

https://vat.or.th/wp-content/uploads/2024/04/บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบทาง-เขตป่า.mp4

อ่านต่อ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงการจัดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในลำดับชั้นวิสามัญ

อ่านต่อ...