ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันที่

Read More »

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

ประกาศสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 – 2567

Read More »

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 แผนที่สนามสอบ ข้อปฏิบัติ

Read More »

กิจกรรมสมาคม

ASEAN Valuers Association (AVA ) ครั้งที่ 24

Congress Opening Ceremony ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
              สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคม นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล อุปนายก  นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ อุปนายก  นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน
               ทั้งนี้ นายกสมาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ขึ้นพูดร่วมเปิดงานในนามตัวแทนของประเทศไทย และรับเกียรติให้เป็น Guest speaker ในหัวข้อ Land Management towards Digital System in Thailand อีกด้วย

Translate »