Home 6

SHARE !!!

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสมาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (เลขาธิการสมาคม)  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยผ่านระบบ Zoom Application


SHARE !!!