Home 6

SHARE !!!
web3
เลื่อน web
skyline-buildings-new-york-skyscrapers
งานนำเสนอ1
PRslide
previous arrow
next arrow
กิจกรรมสมาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (เลขาธิการสมาคม)  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยผ่านระบบ Zoom Application