ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1-2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาส่งแบบคำขอการขึ้นทะเบียน  Valuation Log book  พร้อมหลักฐานในการชำระเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ TAX ID ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หมายเหตุ…

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม รอบที่ 2) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567 Click เพื่อดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติการเข้าทดสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2567 Click เพื่อดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติการเข้าทดสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ Click เพื่อดาวน์โหลด             

อ่านต่อ...