ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัทประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก