หลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้

SHARE !!!

ดาวน์โหลด
  1. เรื่องการทดสอบวัดความรู้ผู้ประเมิน 3-2562
  2. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ
  3. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญ
  4. รายละเอียดเนื้อหาและโครงสร้างวิชาที่ใช้สอบวัดความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ

 

 

 

 


SHARE !!!