กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมสมาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (เลขาธิการสมาคม)  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยผ่านระบบ Zoom Application

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2563

ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยนายกสมาคม (นายนิสิต จันทร์สมวงค์) เป็นประธานในการประชุมฯ (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยกับมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่องการจัดสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย​เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน​ (AVA)​ ครั้งที่ ​22

ในระหว่างวันที่​20​-22​   ตุลาคม​2562 ที่โรงแรมดุสิตธานี​ พัทยา​ จังหวัดชลบุรี​ โดยมีประเทศที่เป็นสมาชิก​ 8 ประเทศ ได้แก่​ ประเทศบรูไน​  กัมพูชา​ อินโดนีเซีย มาเลเซีย​ ฟิลิปปินส์​สิงคโปร์​ เวียดนาม​และไทย​  ส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้​คือ​ ​อ่านข่าวทั้งหมด..