กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมสมาคม

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

จัดสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับชั้นวุฒิ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 17 คน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ โดยมี นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (เลขาธิการสมาคม)  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยผ่านระบบ Zoom Application

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2563

ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยนายกสมาคม (นายนิสิต จันทร์สมวงค์) เป็นประธานในการประชุมฯ (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยกับมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่องการจัดสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย​เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน​ (AVA)​ ครั้งที่ ​22

ในระหว่างวันที่​20​-22​   ตุลาคม​2562 ที่โรงแรมดุสิตธานี​ พัทยา​ จังหวัดชลบุรี​ โดยมีประเทศที่เป็นสมาชิก​ 8 ประเทศ ได้แก่​ ประเทศบรูไน​  กัมพูชา​ อินโดนีเซีย มาเลเซีย​ ฟิลิปปินส์​สิงคโปร์​ เวียดนาม​และไทย​  ส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้​คือ​ ​อ่านข่าวทั้งหมด..