ข่าวประชาสัมพันธ์

Road to 24th AVA Congress, International Webinar 7th July 2022

การประชุม Road to 24th Asean Valuer Association (AVA) จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งทาง AVA Indonesia เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สมาชิกสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://asean-valuers.org/home

Read More »

กิจกรรมสมาคม

ASEAN Valuers Association (AVA ) ครั้งที่ 24

Congress Opening Ceremony ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
              สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคม นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล อุปนายก  นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ อุปนายก  นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน
               ทั้งนี้ นายกสมาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ขึ้นพูดร่วมเปิดงานในนามตัวแทนของประเทศไทย และรับเกียรติให้เป็น Guest speaker ในหัวข้อ Land Management towards Digital System in Thailand อีกด้วย

Translate »