ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สําหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

Read More »

หนังสือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation)

เรียนสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถสั่งซื้อหนังสือ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Valuation) ได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่ด้านบนนี้

Read More »

กิจกรรมสมาคม

ASEAN Valuers Association (AVA ) ครั้งที่ 24

Congress Opening Ceremony ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
              สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคม นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล อุปนายก  นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ อุปนายก  นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน
               ทั้งนี้ นายกสมาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ขึ้นพูดร่วมเปิดงานในนามตัวแทนของประเทศไทย และรับเกียรติให้เป็น Guest speaker ในหัวข้อ Land Management towards Digital System in Thailand อีกด้วย

Translate »