ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประเมินภายในบริษัทหรือองค์กร

                      ตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประเมินได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Read More »

ประกาศที่ 5/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2565

Powered By EmbedPress ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) สามารถส่งเอกสารโดยทำเป็นไฟล์ .PDF ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์

Read More »

กิจกรรมสมาคม

ASEAN Valuers Association (AVA ) ครั้งที่ 24

Congress Opening Ceremony ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
              สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายกสมาคม นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล อุปนายก  นางสมนวล เลาหประสิทธิ์ อุปนายก  นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน
               ทั้งนี้ นายกสมาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ขึ้นพูดร่วมเปิดงานในนามตัวแทนของประเทศไทย และรับเกียรติให้เป็น Guest speaker ในหัวข้อ Land Management towards Digital System in Thailand อีกด้วย

Translate »