การอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้ และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับกองทุนรวม (PF)”

อ่านต่อ...

การอบรมหลักสูตร“เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ”

ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์                    ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จึงขอความกรุณาให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ” ในวันเสาร์ที่และวันอาทิตย์ที่…

อ่านต่อ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ

          สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาวิชาการ  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. (CPD 3…

อ่านต่อ...
Translate »