การอบรม Online หลักสูตร “การประเมินมูลค่าธุรกิจ Business Valuation”

ขณะนี้หลักสูตร Business Valuation ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหลักสูตรนี้