การจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานของธนาคารกรุงไทย ในหลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบเรื่องทางเข้า – ออก และการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินติดเขตป่า” รุ่นที่ 1/2567

https://vat.or.th/wp-content/uploads/2024/04/บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบทาง-เขตป่า.mp4

อ่านต่อ...