ประกาศที่ 5/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2565

Powered By EmbedPress ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) สามารถส่งเอกสารโดยทำเป็นไฟล์ .PDF ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-098709-9 และส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนและที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com

สมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ช่องทางการสมัครสอบ 1.Click เพื่อสมัครสอบทาง Online  2.ยื่นเอกสารที่สมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สอบ ประกาศ ที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงสร้างข้อสอบ ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 3 ระดับชั้น

ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

Powered By EmbedPress ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) สามารถส่งเอกสารโดยทำเป็นไฟล์ .PDF ไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท โอนเข้าบัญชี สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-098709-9 และส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนและที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com

ขอทราบผลคะแนนสอบการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

               ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ผู้ประเมิน ระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ให้ทราบแล้วนั้น               ท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบผลคะแนนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565จึงแจ้งให้ทราบทั่วกันสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนขอทราบผลคะแนน Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565 Download คู่มือแนวทางปฏิบัติการสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565 Download 📝กำหนดการทดสอบและการสอบจริง✅วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 🕘 9.00-20.00 น. ทดสอบการใช้งานระบบด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบผ่าน https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS ✅วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 🕛 9.00 – 12.00 น. ทดสอบการเข้าใช้งานระบบด้วยตนเองที่ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS โดยผู้เข้าสอบสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งาน (หน้าการเข้าสู่ระบบ)                                …