ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566

                 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2566 สถานที่สอบ และแผนผังสอบรายละเอียดตามลิงค์แนบ          …

อ่านต่อ...

การสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Download โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก(SMART-PV) Link สมัครสอบ http://smart.tbs.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=70

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศผังที่นั่ง การสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2566 วันสอบ: อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลาสอบ: 9:00 – 12:00 น. สถานที่สอบ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ข้อปฏิบัติในการสอบ 1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลา…

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566…

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ปี 2566 แผนที่สนามสอบ ข้อปฏิบัติ

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์และรายละเอียด ประกาศที่ 6/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลัก   ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก การชำระค่าธรรมเนียม

อ่านต่อ...
Translate »