การประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 ณ ประเทศไทย

 

 

 

เรียน สมาชิกทุกท่าน
สมาคมฯ จะจัดประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (CPD 15 ชม.) 

ดาวน์โหลด

  1. กำหนดการประชุม
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม
  3. แผนที่สถานที่จัดประชุม