AVA​ครั้งที่​22

SHARE !!!
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน​ (AVA)​ครั้งที่​22

ในระหว่างวันที่​20​-22​   ตุลาคม​2562 ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาจังหวัดชลบุรี

 

โดยมีประเทศที่เป็นสมาชิก​8 ประเทศ ได้แก่ประเทศบรูไน  กัมพูชาอินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทย  ส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้คือประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนลาว

 

การประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภายใต้หัวข้อ​SMART VALUATION​ (Legal System of Valuation​ Profession in ASEAN)​ซึ่งรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน.​   การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง​ ( นายสันติ  พร้อมพัฒน์)​เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม