เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญ 1/2567

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลักระดับชั้นสามัญ ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรุณาส่งเอกสารสมัครสอบเป็นไฟล์ .pdf เพียงไฟล์เดียว (เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร) ไปให้สมาคมฯทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก่อนทำการชำระเงินที่อีเมล vat.2012.vat@gmail.com ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 4,280 บาท โอนเข้าบัญชี เพื่อการจัดสอบผู้ประเมินหลัก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-401388-4 (โปรดระบุชื่อ…

อ่านต่อ...

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวิสามัญ ครั้งที่ 1-2567

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 1. แบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2. แบบฟอร์มบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาส่งแบบคำขอการขึ้นทะเบียน  Valuation Log book  พร้อมหลักฐานในการชำระเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ TAX ID ในการออกใบเสร็จไปที่ vat.2012.vat@gmail.com หมายเหตุ…

อ่านต่อ...