Admin

ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศให้นำส่งหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ( Consent Form)

Download แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ระหว่าง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (สําหรับผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ) กรุณาส่งฉบับจริงไปที่  สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์…

อ่านต่อ...

ประกาศผังที่นั่ง การสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2566 วันสอบ: อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลาสอบ: 9:00 – 12:00 น. สถานที่สอบ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ข้อปฏิบัติในการสอบ 1.ขอให้ผู้เข้าสอบเผื่อเวลา…

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ระดับชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2566

ตารางบัญชีอัตราค่าบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป พ.ศ.2566 ตารางบัญชีอัตราค่าบริการขั้นต่ำงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (รายย่อย) พ.ศ.2566

อ่านต่อ...
Translate »