1

ประกาศ เรื่อง การอบรมและสอบความรู้ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมและสอบความรู้ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ Click ลงทะเบียน Click

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิและการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศที่ 6/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดแบบคำขอการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดาวน์โหลดบันทึกผลงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Log BooK)

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 24

               โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2567 โครงการฯ กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่…

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ

ประกาศ เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้รับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินระดับวุฒิ

อ่านต่อ...