การอบรมหลักสูตรการอบรม การแปลงสินทรัพย์ด้านเครื่องจักรเป็นทุน และการประเมินราคาเครื่องจักร   วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัคร 22 ก.พ.63