หลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน PV-VAT รุ่นที่ 6 (Property Valuation – Valuers Association of Thailand)