เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินระดับชั้นสามัญ 1/2567

ใบสมัครสอบผู้ประเมินหลัก

โครงสร้างข้อสอบวัดความรู้ผู้ประเมินหลักระดับชั้นสามัญ

ประกาศที่ 9/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

กรุณาส่งเอกสารสมัครสอบเป็นไฟล์ .pdf เพียงไฟล์เดียว (เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร) ไปให้สมาคมฯทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก่อนทำการชำระเงินที่อีเมล vat.2012.vat@gmail.com

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 4,280 บาท โอนเข้าบัญชี เพื่อการจัดสอบผู้ประเมินหลัก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขาบางยี่ขัน ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 137-401388-4 (โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ และTAX ID ในการออกใบเสร็จด้วย)