มาตรฐานและจรรยาบรรณการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สมาชิกสมาคม สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)และสมาคมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (VAT Full Report) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (VAT Full Report-condo) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
Translate »