พิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุมอินทรักษ์

ณ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 59 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ