ประชาสัมพันธ์

SHARE !!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมหลักสูตร “ทิศทางการประเมินโรงแรมในยุค Covid-19” ดาวน์โหลดใบสมัคร

*ายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2564 (ตามแผนของสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563) คลิกดูรายชื่อผู้สอบผ่านวุฒิ63


SHARE !!!