ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2565

📝กำหนดการทดสอบและการสอบจริง

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 🕘 9.00-20.00 น. ทดสอบการใช้งานระบบด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบผ่าน https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 🕛 9.00 – 12.00 น. ทดสอบการเข้าใช้งานระบบด้วยตนเองที่ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS โดยผู้เข้าสอบสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งาน (หน้าการเข้าสู่ระบบ) 

                                                 🕛 12.00-12.30 น. : บรรยายการสอบเสมือนจริง Mock Exam ลิงก์เข้าห้องประชุม Zoom Meeting 
                                                       Join Zoom Meeting
                                                       https://us02web.zoom.us/j/84900928836?pwd=MVZBS0ZvOWJMNTBvKzRPSFIzd3dnUT09
                                                       Meeting ID: 849 0092 8836
                                                       Passcode: 718636
                                🕛12.30-13.30 น. : การสอบเสมือนจริง Mock Exam ด้วนตนเอง ที่ https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS
 

✅วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 🕢 7.30-8.45 น. ลงทะเบียนเข้าสอบและตรวจสอบหลักฐานโดยเข้าสู่ระบบผ่าน https://examroom.schoolconnex.app/VALUERS

🖥️ดำเนินการสอบ เวลา 8.45-12.00 น.

รายละเอียดข้อสอบ

เวลา 09.00 – 09.50 น.   ส่วนที่ 1 : จำนวน 30 ข้อ  ความรู้ทางวิชาการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เวลา 10.00 – 10.50 น.   ส่วนที่ 2 : จำนวน 30 ข้อ  ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม

เวลา 11.00 – 11.50 น.   ส่วนที่ 3 : จำนวน 30 ข้อ  ความรู้ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ