News

ประกาศการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สินของ บสส.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มีความประสงค์จะการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อและจัดจ้างผู้ดูแลทรัพย์สิน สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารตามกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

โดยมีกำหนดเวลายื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรายชื่อ และจัดจ้างเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของ บสส.

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Link : รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

Link PDF – TOR