ปฏิทินการสอบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2565