บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประเมินราคาภายนอกของ บสส.

ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร 2565