นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และหนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form)

1) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)     คลิ๊กเพื่ออ่าน/ดาวน์โหลด

2) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ  คลิ๊กเพื่ออ่าน/ดาวน์โหลด

3) หนังสือให้ความยินยอม เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มให้ความยินยอมไปที่

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 59 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Translate »