การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่า สินค้าคงคลัง (INVENTORY STOCK)” วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (INVENTORY STOCK)”

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู

สมัครอบรม  https://forms.gle/xVuJeyCyjqeFvox97