การประชุมวิชาการ Asean Valuers Association (AVA) ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

การจัดตั้งสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน

Translate »