ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมหลักสูตร:”เพิ่มสมรรถนะนักประเมินสู่มืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

สมาคมฯ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมหลักสูตร "เพิ่มสมรรถนะนักประเมินสู่มืออาชีพ" ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยไปจัดที่โรงแรมบียอนด์ สวีท จรัญสนิทวงศ์ 85 ในวันและเวลาเดิม

 • 2019-06-28 07:48:06.0

การจัดสอบวัดความรู้ ระดับชั้นสามัญ ประจำปี 2562

 • 2019-06-26 04:02:57.0

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 • 2019-06-11 03:00:06.0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

 • 2019-05-22 08:57:14.0

ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน ที่ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

null

 • 2019-05-17 07:14:45.0

เรื่อง: แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน

เรื่อง: แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน

 • 2019-05-10 06:58:56.0

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทประเมินและผู้ประเมิน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน และเพื่อยกระดับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นไปตามระดับสากล สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระ จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดในลักษณะ SRO ( Self-Regulatory Organization) ขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนด 4 เรื่อง

 • 2019-04-25 09:59:06.0

การจัดสอบวัดความรู้ ระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

 • 2019-03-26 06:20:42.0

บัญชีรายชื่อผู้ประเมินที่ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2562 (ที่ส่งให้กับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

บัญชีรายชื่อผู้ประเมินที่ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2562 (ที่ส่งให้กับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

 • 2019-03-06 07:11:04.0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 80 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2019-02-28 09:16:46.0

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 • 2019-02-27 10:15:29.0

การอบรมหลักสูตร "PV-VAT #3" ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตร "PV-VAT #3" ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 รับจำนวน 60 ท่าน

 • 2019-02-14 07:52:59.0

กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MRE#19

กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 19 (MRE#19) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

 • 2019-02-07 03:50:38.0

ขอเชิญ สัมมนา ปลูก"ต้นไม้" ยืนต้น เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ

ขอเชิญ สัมมนา ปลูก"ต้นไม้" ยืนต้น เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ

 • 2019-02-07 03:52:23.0

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (INCOME / RESIDUAL)” วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแก่นนคร จ.ขอนแก่น

null

 • 2019-02-11 09:26:38.0

ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562

ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562

 • 2019-01-08 05:58:13.0

ประกาศการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศการสอบ SMART-PV

 • 2019-01-29 07:06:05.0

ประกาศที่ 4/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ที่ 4/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

 • 2018-12-27 06:16:57.0

ประมวลภาพ การอบรม หลักสูตร “การประเมินราคาวิธีรายได้ (Income Approach)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

null

 • 2019-01-19 02:33:46.0

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมำคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 59 กรุงเทพฯ

 • 2018-12-11 04:17:31.0

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ สามาถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพร้อมบัตรผู้ประเมินหลัก

 • 2018-11-09 08:46:22.0

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ส่ง คุณสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณวิเศษ นุ้ยตูม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คุณสมชายจันทร์เหมือนเผือก กรรมการสมาคม คุณพณชัย ฤกษะสุตไพรัตน์ กรรมการสมาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับทางผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และชมรมนักบริหารงานประเมินราคาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ของ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาร่างมาตราฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพประเมินราคา สำหรับตลาดเงิน และหาข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณา ในการกำกับ ดูแล และกำหนดรายชื่อบริษัทประเมินเฉพาะสำหรับ..ตลาดเงิน..ต่อไป

 • 2018-10-26 05:27:26.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

 • 2018-10-19 07:04:56.0

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรื่อง รับสมัครบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับงาน

 • 2018-10-16 06:43:21.0

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำโุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

 • 2018-10-11 06:03:49.0

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสมาคม นายเปลี่ยน แก้วฤิทธิ์ เลขาธิการสมาคม นายกิตติพงศ์ ผลประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ นายสฐิภพ สุรินยา และผู้จัดการสมาคม นางจันทราทิพย์ พานาดา ได้นำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนาย ประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

 • 2018-10-05 08:30:32.0

การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ และร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558

คุณกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยคุณสฐิภพ สุรินยา ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม และคุณจันทราทิพย์ พานาดา ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าประชุมร่วมหารือกับ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดี และผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและร่วมกันผลิตผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2528 ได้ ซึ่งสมาคมฯ กำหนดมีการอบรมให้กับผู้ประเมิน และสถาบันการเงิน ตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 จึงขอแจ้งสมาชิกและผู้สนใจทราบ และเรียนเชิญเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ต่อไป สำนักบริหารงานสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-09-27 10:10:56.0

การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมผุ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • 2018-08-28 07:10:51.0

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

 • 2018-05-22 04:09:01.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวัดความรู้ในส่วนที่ 1 คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมฯ ได้

 • 2018-03-12 04:05:13.0

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

การอบรมหลักสูตร แนวทางการประเมินมูลค่าการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ วันเสาร์ที่27 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

 • 2018-10-27 04:57:39.0