ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

  • 2018-04-11 07:11:06.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

  • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวัดความรู้ในส่วนที่ 1 คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมฯ ได้

  • 2018-03-12 04:05:13.0

ประกาศสมาคม

หนังสือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน

  • 2018-03-10 03:37:24.0

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

  • 2018-02-27 23:52:15.0

กิจกรรมในประเทศ

กิจกรรมในประเทศ

  • 2018-02-27 23:52:15.0

กิจกรรมต่างประเทศ

กิจกรรมต่างประเทศ

  • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

  • 2018-02-27 23:52:15.0