อบรม การประเมินมูลค่าธุรกิจ และการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่

2018-02-27 23:52:15.0   |   Program


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อบรม การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า และบทบาทนักประเมิน

การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า และบทบาทนักประเมิน

  • 2018-02-27 23:52:15.0

อบรม การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงข่ายไฟฟ้า

การประเมินราคาที่ดินในเขตไฟฟ้า

  • 2018-02-27 23:52:15.0

การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

การอบรม การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

  • 2018-07-04 04:43:09.0