ประกาศผลการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมิน SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

2018-03-12 04:05:13.0   |   Program


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

 • 2018-08-23 07:55:34.0

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

 • 2018-08-02 04:32:21.0

การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมผุ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • 2018-08-28 07:10:51.0

การอบรมหลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับนักประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิค Weighted Quality Score (WQS) / WORKSHOP และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การตรวจสอบที่ดินในเขตป่า

null

 • 2018-08-15 09:36:10.0

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

 • 2018-05-22 05:21:45.0

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศผังที่นั่งสอบและระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบ การทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561

 • 2018-05-21 05:41:30.0

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สามารถติดต่อขอรับบัตรและหนังสือรับรองได้ที่ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย จรัญสนิทวงศ์ 59 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ

 • 2018-07-26 07:27:36.0

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน

เนื่องด้วย ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบริษัทประเมินภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน ทั้งนี้ บริษัทประเมินราคาภายนอกสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ เพื่อขอสมัครเข้ารับงานกับธนาคาร ตามเอกสารแนบ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 • 2018-07-05 04:10:21.0

ปิดรับสมัคร การอบรม หลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

การอบรม การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคWeighted Quality Score (WQS) และ Sale Adjustment-Grid Method

 • 2018-07-04 04:40:50.0

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร

 • 2018-05-22 04:09:01.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศสมาคม

หนังสือชี้แจงกรณีเกี่ยวกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน

 • 2018-03-10 03:37:24.0

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

กำหนดการในพิธีรับวุฒิบัตรของผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ 2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศสมาคมที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2560

 • 2018-02-27 23:52:15.0

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

ประกาศ ที่ 1/2561 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

 • 2018-04-11 07:11:06.0

ประกาศผลสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

null

 • 2018-08-09 07:23:30.0

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

 • 2018-08-03 04:46:51.0

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ"

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ "ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั่นสามัญ" หมายเหตุ: รายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นรายชื่อผู้สมัครสอบกับสมาคมผุ้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเท่านั้น..

 • 2018-08-02 06:21:19.0

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

 • 2018-06-25 05:58:24.0

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

ระเบียบปฎิบัติการเข้าสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (เพิ่มเติม)

 • 2018-05-25 04:23:23.0