มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

2018-02-27 23:52:14.0

สมาชิกสมาคม สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)และสมาคมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)