ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

  • 2019-05-22 08:57:14.0

ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน ที่ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ผู้ประเมินชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

null

  • 2019-05-17 07:14:45.0

เรื่อง: แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน

เรื่อง: แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน

  • 2019-05-10 06:58:56.0

ประกาศสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทประเมินและผู้ประเมิน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ สำหรับธุรกรรมในตลาดเงิน และเพื่อยกระดับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นไปตามระดับสากล สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระ จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดในลักษณะ SRO ( Self-Regulatory Organization) ขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนด 4 เรื่อง

  • 2019-04-25 09:59:06.0
หลักสูตรทั้งหมด
ดูทั้งหมด