ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

  • 2018-08-03 04:46:51.0

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

  • 2018-08-02 04:32:21.0

ประกาศผลสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

null

  • 2018-08-09 07:23:30.0

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

  • 2018-05-22 05:21:45.0