ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศเรื่อง การสอบ SMART PROPERTY VALUER (SMART-PV) ครั้งที่ 2/2561

  • 2018-08-23 07:55:34.0

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “แนวปฏิบัติเรื่องทางเข้าออกทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.

  • 2018-08-02 04:32:21.0

การประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 สมาคมผุ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสฐิภพ สุรินยา กรรมการและผุ้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 ณ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  • 2018-08-28 07:10:51.0

การอบรมหลักสูตร การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับนักประเมินมูลค่าเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิค Weighted Quality Score (WQS) / WORKSHOP และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การตรวจสอบที่ดินในเขตป่า

null

  • 2018-08-15 09:36:10.0