ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

การจัดสอบวัดความรู้ ระดับชั้นวิสามัญ ประจำปี 2562

  • 2019-03-26 06:20:42.0

บัญชีรายชื่อผู้ประเมินที่ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2562 (ที่ส่งให้กับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

บัญชีรายชื่อผู้ประเมินที่ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2562 (ที่ส่งให้กับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

  • 2019-03-06 07:11:04.0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 80 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • 2019-02-28 09:16:46.0

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวุฒิ (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2562 วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

  • 2019-02-27 10:15:29.0
หลักสูตรทั้งหมด
ดูทั้งหมด