ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส.

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ มีความประสงค์ จะรับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธพส. ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

  • 2018-10-02 08:01:48.0

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (INCOME)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

การอบรมหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (INCOME)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ ชั้น 3 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

  • 2018-12-11 06:11:07.0

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงานผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (ชั้นสูง) ครั้งที่ 1/2561 ที่จะต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการปฎิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมำคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 59 กรุงเทพฯ

  • 2018-12-11 04:17:31.0

ประกาศร่วมที่ 2/2561 เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศร่วมที่ 2/2561 เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์)

  • 2018-11-27 03:38:35.0