ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

ประมวลภาพ การอบรม หลักสูตร “การประเมินราคาวิธีรายได้ (Income Approach)” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

null

  • 2019-01-19 02:33:46.0

ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562

ประกาศที่ 1/2562 เรื่องการจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562

  • 2019-01-08 05:58:13.0

ประกาศที่ 4/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ที่ 4/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ประเมินชั้นวุฒิ (สอบสัมภาษณ์)

  • 2018-12-27 06:16:57.0

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน” วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน” วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาอาคาร SMEs2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

  • 2018-12-25 04:52:05.0
หลักสูตรทั้งหมด
ดูทั้งหมด