ข่าวและกิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ชั้นสามัญ

  • 2018-06-25 05:58:24.0

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร PV-VAT รุ่นที่ 2

  • 2018-05-22 05:21:45.0

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Line@ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

  • 2018-04-20 04:53:08.0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  • 2018-06-04 08:40:17.0